A kényelmes vásárlás és az igényeinek leginkább megfelelő termékek ajánlása érdekében kérjük, fogadja el az ehhez szükséges cookie-kat a "Elfogadom" gombra kattintással. Jóváhagyása esetén többek közt meg tudjuk őrizni beállításait és preferenciáit, illetve az Ön által megtekintett oldalakat, amely jobb vásárlási élményt nyújt majd Önnek. 

Választását később bármikor módosíthatja. 

Az adatfeldolgozással és partnereinkkel kapcsolatos további információkról itt olvashat bővebben:

Adatkezelési tájékoztató

Schuller Nyereményjáték játékszabályzat

  

                   JÁTÉKSZABÁLYZAT
    

1. A játék

A Bíbor-Via Bau Kft. „SCHULLER EH'KLAR Nyereményjáték ” címmel sorsolásos nyereményjátékot

szervez, promóciós és direkt marketing céllal (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Bíbor-Via Bau Kft.

direkt marketing adatbázisát építse.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő

hozzájárulás.

A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt

marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható.

A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

 

2. A Játék szervezői

A Nyereményjáték szervezője a Bíbor-Via Bau Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál utca 14. adószám: 24965154-2-15; cégjegyzékszám: 15 09 081952 email: szilvi@biborfestek.hu, tel: +36 70 787 66 01 . továbbiakban: https://biborfestek.hu), továbbiakban Szervező.

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

·         A Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt;

·         A Szervezők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;

·         Akit a Szervezők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak.;

·         A Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el, avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Bíbor-Via Bau Kft. jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek.;

 

3. Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2024. május 30-án 00:00:00 órakor kezdődik és 2024. június 30-án 23:59:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás megadása.

4. A nyereményjáték menete

Regisztráció:

Akik a https://biborfestek.hu/​ oldalon oly módon, hogy a " Nyerj 50.000 ft értékű szerszám utalványt! Regisztrálj most!" regisztrációs ablakban keresztnevük, e-mail címük megadásával egyidejűleg regisztrálnak, hozzájárulnak a direkt marketing célú adatkezeléshez, majd nyereménysorsoláson vesznek részt.

A regisztráció díjmentes.

A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: keresztnév, e-mail cím, irányítószám megjelölése, érdeklődési körök megjelölése. A Nyereményjáték résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves vagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki:   Jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és a https://biborfestek.hu/nyeremenyjatek-jatekszabalyzat-2-238 weboldalon valós adatait adja meg, és  a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

5. A sorsolás

A sorsolás gépi módszerrel történik, időpontja és helyszíne: 2024. július 1-én 14:00 órakor a Szervező telephelyén (4400 Nyíregyháza Vasvári Pál utca 28.)

A Szervezők a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1-1 tartaléknyertest sorsolnak minden nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest. A Szervezők a sorsolást követően a nyerteseket e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül.

A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a https://biborfestek.hu/nyeremenyjatek-jatekszabalyzat-2-238 weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg. A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a Nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt.

 

6. Nyeremények

1 db 50.000 ft értékű vásárlási utalvány. Melyet a biborfestek.hu oldalon válthat be a nyertes, kizárólag Schuller Eh'klar által forgalmazott termékekre.  

7. A nyeremények átvétele

A sorsolás során egy Játékos legfeljebb egy tárgynyeremény megnyerésére jogosult.

A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8. Egyéb rendelkezések

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

9. Adatkezelési hozzájárulás

A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A Nyereményjátékba történő regisztrációval a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Bíbor-Via Bau Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez és a direkt marketing célú adatkezeléshez.

10. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk elérhetők a https://biborfestek.hu/nyeremenyjatek-jatekszabalyzat-2-238 internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az szilvi@biborfestek.hu e-mail címen.

 

Nyíregyháza, 2024.05.27.

Szervező